Niedziela –  24 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

11.00

Za + Czesława Salija

12.30

Za + męża Lucjana w 10 rocznicę śmierci i za ++ rodziców z obu stron

Poniedziałek – 25 grudnia 2017 r. – Narodzenie Pańskie

24.00

1. Za parafian

2. W intencji ofiarodawców na remont kościoła

3. W intencji Zgromadzenia Salwatorianów i o beatyfikację Sł. Bożego O. Franciszka Jordana

8.30

Za ++ Natalie i Marka Kowalczyk i + Wiktora Bandrowicza

11.00

Za ++ Władysława i Marię Laskowskich i za + Michała Ropija

12.30

Za ++ Henryka w 21 rocznicę śmierci i Daromiłę w 14 rocznicę śmierci Kubuj

17.00

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

19.00

Za ++ Marię, Kornelię, Celinę, Alojzego i Michała

Wtorek – 26 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Jana Bernadka

11.00

Za + Stanisława Kłeczek w 8 rocznicę śmierci

12.30

Msza Św. chrzcielna: w intencji dzieci, ich rodziców i chrzestnych

17.00

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

19.00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Marcina Gołeckiego i Mariusza Świtalskiego

Środa – 27 grudnia 2017 r.

8.30

O łaskę pełnienia woli Bożej dla Macieja i Boże błogosławieństwo dla całej jego rodziny: Lamy i dzieci

18.00

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

Czwartek – 28 grudnia 2017 r.

8.30

Dziękczynna za wysłuchanie próśb w intencji Lamy i Macieja

18.00

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

Piątek – 29 grudnia 2017 r.

8.30

Dziękczynna za wysłuchanie próśb w intencji Lamy i Macieja

18.00

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

Sobota – 30 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

18.00

1. Z podziękowaniem za zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie

2. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny