Duszpasterstwo w naszej parafii prowadzą księża salwatorianie.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divini Salvatoris - SDS) powstało w Rzymie na przełomie 1880 i 1881 roku. Jego założycielem był ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Jesienią 1900 roku salwatorianie przybyli na ziemie polskie, do Krakowa i tam założyli pierwszą placówkę zakonną.

W dzisiejszym świecie salwatorianie próbują wypełnić powierzoną im misję na różne sposoby. Wciąż aktualne są wskazania księdza Jordana, ale współczesność stawia nowe wyzwania. Wartości ewangeliczne należy przekazywać w sposób nowoczesny i w dialogu z każdą kulturą, motywować ludzi do wypełniania ich zadań w Kościele i w świecie, a także brać czynny udział w zwalczaniu wszystkich form zła.

Z takiego założenia wynika bogactwo i różnorodność działalności apostolskiej salwatorianów Prowincji Polskiej. Są wśród nich kapłani, bracia zakonni, siostry zakonne i osoby świeckie. Wyrazem troski o nowe powołania jest duszpasterstwo powołań i prowadzenie własnych instytucji wychowawczych. Zgromadzenie zajmuje się również działalnością naukową i wydawniczą będącą niezwykle ważną częścią procesu ewangelizacji.

Jeszcze innymi formami działalności są rekolekcje, dni skupienia, sesje duchowości, misje czy pielgrzymki.

Jednak najwięcej salwatorianów angażuje duszpasterstwo parafialne, w ramach którego podejmowane są różne działania związane z życiem parafialnym.

więcej o salwatorianach - www.sds.pl

***************************************

Obecnie w parafii posługują:

Ks. mgr lic. Rafał Chwałkowski SDS – proboszcz parafii

Ks. mgr Maciej Figarski SDS – wikariusz

Ks. mgr Marek Sumara SDS - wikariusz

Ks. dr Rafał Masarczyk SDS – kapelan szpitali

Ks. mgr Stanisław Kucała SDS – pomoc duszpasterska

********************************************

DOM ZAKONNY:

SUPERIOR - Ks. Rafał Chwałkowski SDS

VICESUPERIOR - Ks. Rafał Masarczyk SDS

EKONOM WSPÓLNOTY - Ks. Rafał Chwałkowski SDS

KONSULTOR - Ks. Maciej Figarski SDS

Ks. Marek Sumara SDS

Ks. Czesław Idzik SDS

Ks. Stanisław Kucała SDS

********************************************

Od chwili powstania parafii proboszczami byli:
Ks. Franciszek Jadamus SDS 2001 – 2010
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS 2010 – +2021
Ks. Rafał Chwałkowski SDS 2021 - 

 

********************************************

Natomiast pracowali w niej następujący księża:
Ks. Piotr Hałdaś SDS 2002 – 2003
Ks. Grzegorz Skałecki SDS 2002 – 2005
Ks. Sebastian Szewczyk SDS 2002 – 2003
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2002 –
Ks. Zbigniew Gackowski SDS 2003 – 2005
Ks. Maciej Chwarścianek SDS 2003 – 2007
Ks. Józef Baron SDS 2005 – 2006
Ks. Sławomir Noga SDS 2006 – 2009
Ks. Maciej Figarski SDS 2005 – 2010
Ks. Krystian Kolba SDS 2007 – 2009
Ks. Dariusz Zielonka SDS 2009 – 2010
Ks. Sebastian Bratek SDS 2009 – 2012
Ks. Karol Węgrzyn SDS 2010 – 2013
Ks. Łukasz Kleczka SDS 2010 – 2011
Ks. Benon Hojeński SDS 2011 - + 2016
Ks. Michał Gołębiowski SDS 2012 – 2015
Ks. Włodzimierz Szydłowski SDS 2013 – 2015
Ks. Wiesław Waldon SDS 2015 – 2018
Ks. Szymon Kula SDS 2015 – 2016
Ks. Jerzy Lazarek SDS 2016 – 2019
Ks. Stanisław Kucała SDS 2017 –
Ks. Emanuel Rus SDS 2018 - 2021
Ks. Adrian Żądło SDS 2019 - 2020
Ks. Maciej Figarski SDS 2020 - 
Ks. Przemysław Antoniuk SDS 2021 - 2023

********************************************