Niedziela –  17 grudnia 2017 r.

8.30

Za ++ Scholastykę i Józefa

11.00

W intencji Członkiń Żywego Różańca z Wilczyna o zdrowie i Boże błogosławieństwo

12.30

W intencji Jakuba w dniu 18 urodzin o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas egzaminów i dobry wybór drogi życiowej

17.00

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

19.00

W intencji Krystiana z okazji urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo

Poniedziałek – 18 grudnia 2017 r.

8.30

O nawrócenie Maryli Marii

17.00

O nawrócenie Macieja i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

Wtorek – 19 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

17.00

O nawrócenie Maryli Marii

18.30

O nawrócenie Macieja i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Środa – 20 grudnia 2017 r.

8.30

O nawrócenie Maryli Marii i powrót do Kościoła

17.00

W intencji Łukasza z okazji urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

20.00

O Boże błogosławieństwo dla Jana i Michała i dar życia wiecznego dla + Kazimierza

Czwartek – 21 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

17.00

1. O nawrócenie Maryli Marii, aby święciła dzień Pański

2. W intencji Macieja, by pełnił wolę Bożą oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Lamy i dzieci

Piątek – 22 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

17.00

1. O nawrócenie Maryli Marii i o łaskę dobrej spowiedzi

2. O pełnienie woli Bożej dla Macieja i Boże błogosławieństwo dla całej jego rodziny

Sobota – 23 grudnia 2017 r.

8.30

Za + Katarzynę Nowak (greg.)

18.00

1. Za + żonę Helenę ++ rodziców Piotra i Ludwikę i za ++ z rodziny Giedrysów

2. Za + Józefa w 21 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny