Kościół na Soborze Watykańskim II, określając siebie, używa słowa wspólnota. Ten wspólnotowy wymiar Kościoła jest bardzo istotny. Po Soborze w łonie Kościoła powstały i nadal powstają różne małe wspólnoty, ruchy, nowe stowarzyszenia.

 

Wspólnoty i grupy parafialne działające przy naszej parafii:

Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa skupia chłopców chętnych do pełnienia służby liturgicznej.
Opiekun: ks. Jerzy Lazarek SDS.

Schola dziecięca

Opiekun: ks. Wiesław Waldon SDS.

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej

Ruch skupia młodzież, która pragnie świadomie przeżywać swoją wiarę i kroczyć do Boga u boku Salwatorianów.
Opiekun: Ks. Jerzy Lazarek SDS.

Zespół młodzieżowy

Opiekun: ks. Jerzy Lazarek SDS.

Wspólnota Rodzin

Opiekun: ks. Jerzy Lazarek SDS/ ks. Stanisław Kucała SDS.

Domowy Kościół

Opiekun: ks. Wiesław Waldon SDS.

Salwatorianie świeccy

Ludzie, którzy swoim życiem świadczą o Królestwie Bożym czerpiąc siłę poprzez duchowe dzielenie się we wspólnocie z innymi salwatorianami.
Opiekun: ks. Rafał Masarczyk SDS. 

Krąg biblijny

Opiekun: ks. Rafał Masarczyk SDS.

Straż Honorowa i Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Grupa skupiająca osoby adorujące Serce Pana Jezusa.
Opiekun: ks. Jacek Wawrzyniak SDS.

Żywy Różaniec

Róże oplatają modlitwą wyznaczone intencje, a Róże Misyjne wspierają modlitwą i ofiarą misjonarzy i ich dzieło.
Opiekun: ks. Stanisław Kucała SDS.

Katolickie Stowarzyszenie "Ecclesia"

www.stowarzyszenieecclesia.pl
Opiekun: ks. Jacek Wawrzyniak SDS.