I. Statut Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w Obornikach Śląskich

Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w Obornikach Śląskich, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Ks. Józefa Kupnego dekretem z dnia 10 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Pełny tekst Statutu znajduje się tutaj

 

II. DEKRET o ustanowieniu Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w kościele parafialnym pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich z dn. 10.01.2019 r. 

Pełny tekst Dekretu znajduje się tutaj