W 2001r. nastąpiły zmiany w administracji kościelnej w Obornikach Śląskich. Kościół przy ul. Trzebnickiej stał się samodzielnym kościołem parafialnym. Akt erekcyjny parafii pw. św. św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego, wydany przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, nosi datę 20. grudnia 2001 r. Zwraca się w nim uwagę na fakt rozległości dotychczasowej parafii i liczbę mieszkańców objętych jej opieką. Nowa parafia powstała więc z podziału dotychczasowej dużej parafii. Została przyłączona do dekanatu Prusice. Określony został także opis urzędowej pieczęci parafii, po polsku i po łacinie: „Sigill. Eccl. paroecialis Rom. Cath. S. Judae Thaddaei et S. Antonii Pad. in Oborniki Śl.”.  Proboszczem nowej parafii, liczącej 5 200 wiernych został ks. Franciszek Jadamus.

Od chwili powstania parafii proboszczami byli:
Ks. Franciszek Jadamus SDS od 2001 – 2010
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS od 2010

Natomiast pracowali w niej następujący księża:
Ks. Piotr Hałdaś SDS 2002 – 2003
Ks. Grzegorz Skałecki SDS 2002 – 2005
Ks. Sebastian Szewczyk SDS 2002 – 2003
Ks. Rafał Masarczyk SDS 2002 –
Ks. Zbigniew Gackowski SDS 2003 – 2005
Ks. Maciej Chwarścianek SDS 2003 – 2007
Ks. Józef Baron SDS 2005 – 2006
Ks. Sławomir Noga SDS 2006 – 2009
Ks. Maciej Figarski SDS 2005 – 2010
Ks. Krystian Kolba SDS 2007 – 2009
Ks. Dariusz Zielonka SDS 2009 – 2010
Ks. Sebastian Bratek SDS 2009 – 2012
Ks. Karol Węgrzyn SDS 2010 – 2013
Ks. Łukasz Kleczka SDS 2010 – 2011
Ks. Benon Hojeński SDS 2011 - + 2016
Ks. Michał Gołębiowski SDS 2012 – 2015
Ks. Włodzimierz Szydłowski SDS 2013 – 2015
Ks. Wiesław Waldon SDS 2015 –
Ks. Szymon Kula SDS 2015 – 2016
Ks. Jerzy Lazarek SDS 2016 –
Ks. Stanisław Kucała SDS 2017 –