„Kult Najświętszego Serca Jezusowego nie zjawił się w Kościele nagle, ani też nie zrodził się na skutek prywatnych objawień, lecz stanowi spontaniczny wykwit żywej wiary i gorącej pobożności, którą ludzie obdarzeni nadprzyrodzonymi darami żywili względem Zbawiciela i Jego chwalebnych ran.”
papież Piusa XII Encyklika Haurietis aquas


Straż Honorowa NSPJ powstała we Francji w 1863 r., a impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie, wizytce z klasztoru Paray – le – Monial (XVII w.). S. S. Nawiedzenia (wizytki), szerząc kult Najświętszego Serca, inspirowały zakładanie bractw przy zgromadzeniach zakonnych i pośród wiernych. W rok po założeniu Straż Honorowa zyskała aprobatę Stolicy Apostolskiej. Wielu papieży, począwszy od Leona XIII, kierowało uwagę wiernych ku Najświętszemu Sercu, pośród nich również Jan Paweł II, który w orędziu na setną rocznicę (1999) poświęcenia ludzkości Najśw. Sercu powiedział m.in.: „człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”.

Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?
Stowarzyszeniem, które ma na celu, aby jego członkowie „uprzytomnili sobie nieustanną miłość Boga ku nim i ku ich bliźnim” (Statut Arcybractwa). Członkowie wspólnoty poczuwają się do wynagradzania Najświętszemu Sercu, zranionemu grzechami ludzi. Starają się ponadto przepajać swoje osobiste życie wiary, jak również apostolskie i zawodowe – miłością Serca Chrystusa. Stowarzyszeni – dla osiągnięcia tego celu – obierają sobie jedną godzinę w czasie dnia, podczas której w szczególny sposób pamiętają o Zbawicielu i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

Dlaczego Straż Honorowa? Skąd ta nazwa?
Wybrana godzina duchowej obecności przy Zbawicielu to pełnienie straży, swoista łączność z ofiarą Chrystusa, podjęcie cząstki wynagradzania, uwielbienia i miłości, cząstki, którą – przez Chrystusa – stowarzyszeni ofiarują Bogu Ojcu. Czynią to za wzorem świętych patronów Arcybractwa: Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Magdaleny, oni – obecni u stóp Krzyża – pierwsi pełnili straż honorową.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ przy naszej parafii powstało 1 czerwca 2012 roku. Zelatorką jest Maria Skorecka, a opiekunem jest ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS.

Spotkania formacyjne (adoracja i nabożeństwo, Msza święta oraz konferencja i wymiana bilecików) odbywają się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.30. w każdy piątek o godz. 8.00 śpiewane są Godzinki ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wszystkie osoby chętne do włączenia się w tą modlitewną wspólnotę, serdecznie zapraszamy.