Kancelaria parafialna czynna jest w godzinach:

Poniedziałek, środa i piątek 16:00 – 17:30
Wtorek i czwartek 09.00 – 10.00

Kancelaria jest nieczynna w soboty, niedziele i święta kościelne i państwowe

Sprawy pogrzebu można załatwić w kancelarii poza wyznaczonymi godzinami urzędowania.


• Sprawy kancelaryjne (zaświadczenia do chrztu, komunii, bierzmowania itd.) załatwia się w parafii do której się należy. Parafią do której należę, jest ta, na terenie której AKTUALNIE MIESZKAM od co najmniej trzech miesięcy. Fakt zameldowania w innym miejscu nie ma tu znaczenia
• Zwyczajowe „wpisanie się” na listę parafian odbywa się w czasie odwiedzin duszpasterskich tzw. kolędy. Mile widziane jest – po zamieszkaniu na terenie danej parafii – przyjście do kancelarii w celu poinformowania, że mieszkam na terenie parafii, jestem chrześcijaninem – katolikiem i należę już do tej parafii
• W nagłych wypadkach można zawsze skontaktować się telefonicznie  71 310 13 51 lub kom. 517 841 783 lub osobiście.


Wymagane dokumenty i formalności:

Chrzest
Wymagane są:
• akt urodzenia dziecka,
• dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia),
• zaświadczenia zawierające potwierdzenie, że osoby wyznaczone na chrzestnych mogą nimi zostać (zaświadczenia z parafii przyszłych rodziców chrzestnych),
• zgoda na chrzest, jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii,

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że muszą oni spełniać pewne wymagania.
Powinni:
• mieć ukończone 16 lat,
• być katolikami, którzy przyjęli już sakrament I Komunii Św. oraz bierzmowania i żyją zgodnie z wyznawaną wiarą, nie mogą żyć ze sobą w związku niesakramentalnym,
• być wolni od kary kanonicznej.


• Ślub
Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego:
• dowody osobiste,
• metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne,
• świadectwa ukończenia nauki religii,
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
• świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.