Rada Parafialna to grono osób służących proboszczowi radą w sprawach duszpasterskich, charytatywnych i administracyjno-gospodarczych. W ten sposób obejmuje ona swą działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła.
W skład Rady Parafialnej wchodzą:

1.Ks. Jacek Wawrzyniak SDS – proboszcz i przewodniczący Rady
2.Ks. Jerzy Lazarek SDS – wikariusz
3.Ks. Wiesław Waldon SDS – katecheta
4.Elżbieta Kosowska – v-ce przewodnicząca Rady
5.Zdzisław Wądołowski – sekretarz
6.Janusz Jaworski
7.Wioleta Masiuda
8.Teresa Ołdziejewska
9.Danuta Popielas
10.Janina Skawińska
11.Jacek Szymik
12.Antoni Wilk
13.Waldemar Wojciechowski
14.Marta Zybała

Członków Rady Parafialnej powołuje proboszcz. On także ustala liczbę członków Rady.
Posiedzenia Rady Parafialnej odbywają się raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i on przewodniczy obradom. Rada jest gremium doradczym, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
Ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski, zatwierdzając nowy skład Rady Parafialnej napisał: „Życzę, by zatwierdzona Rada Parafialna, działająca pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, troszczyła się nie tylko o materialne zabezpieczenie obiektów parafialnych, ale głownie o wzrost życia religijnego w rodzinach, wśród młodzieży, a szczególnie u osób obojętnych religijnie i tych, które od Boga odeszły.
Na trud owocnej pracy dla dobra Parafii z głębi serca mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławię”.