Zespół młodzieżowy w naszej parafii towarzyszy niedzielnej liturgii dla mlodzieży. Początkowo tworzyła go garstka pasjonatów. Potem jego szeregi zasilili kolejni muzycy. S‎potykają się we wtorki po wieczornej Mszy. Szlifują wtedy repertuar i pracują nad formą. Dbają, aby wszystko zgadzało się nie tylko z obowiązującym okresem liturgicznym, ale i z Liturgią Słowa na daną niedzielę. Pod czujnym i wymagającym okiem, a raczej uchem księdza Jerzego członkowie zespołu szykują oprawę muzyczną na niedziele. Chcą w ten sposób dzielić się talentami wielbiąc Pana Boga, bo On inspiruje.