Drodzy parafianie, i wszyscy ludzie dobrej woli bardzo dziękujemy za żywe zainteresowanie stanem zdrowia ks. Proboszcza. Serdecznie dziękujemy. Jednocześnie bardzo prosimy, w imieniu lekarzy, aby nie zasypywać lekarzy telefonami. Lekarze naprawdę, drodzy robią wszystko, aby wyleczyć ks. Jacka. Codziennie jako Przełożony jestem informowany o leczeniu ks. Kustosza. Zgodnie z obowiązującym prawem do szczegółowych informacji o zdrowiu ks. Jacka została upoważniona rodzina i przełożony miejscowej wspólnoty.
Jeśli mamy pytania, proszę o kontakt z Przełożonym domu zakonnego. Prosimy o powściągliwość także w formułowaniu nieoficjalnych informacji, gdyż wprowadza to ogromny niepokój w życie parafialne. Módlmy się przede wszystkim, ponieważ ks. Jacek, który znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu,  najbardziej teraz potrzebuje naszego duchowego wsparcia modlitewnego. Prosimy o zrozumienie.

Wasi duszpasterze