Niedziela, 14.04.2024r.

6.30

Za + Michała Kozłowskiego – greg.

8.00

W intencji członków Żywego Różańca z Wilczyna

11.00

Za + Ryszarda Biskupa w 11 r.śm.

12.30

W intencji Zosi z okazji 7 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

17.00

W intencji Teresy i Feliksa oraz w intencji Zofii i Zenona

19.00

W intencji rodziny Szumiałów, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

Poniedziałek, 15.04.2024r.

7.00

Za Parafian

8.30

Za + Michała Kozłowskiego – greg.

18.00

1) W intencji Marii i Tadeusza Skoreckich z okazji 46 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) Za ++ Kazimierę, Ryszarda i Franciszka

Wtorek, 16.04.2024r.

7.00

O uwolnienie od zła i napełnienie Duchem Św. dla Kazimierza

8.30

Za + Michała Kozłowskiego – greg.

18.00

1) W intencji rodziny Filcek, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) Za + Andrzeja oraz za ++ z rodziny Majer

Środa, 17.04.2024r.

7.00

O zdrowie duszy i ciała oraz o zbawienie wieczne dla Anny i Teresy

8.30

Za + Michała Kozłowskiego – greg.

18.00

1) W intencji Piotrusia z okazji 5 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) Za ++ Helenę, Jerzego, Janinę, Jana i Waleriana

Czwartek, 18.04.2024r.

7.00

O uwolnienie od zła i napełnienie Duchem Św. dla Kazimierza

8.30

Za + ks. Stanisława Diakowa SDS (int. od kuzynki Leokadii z rodziną)

18.00

1) Za + Michała Kozłowskiego – greg.

2) Za ++ rodziców Kazimierę w 12 r.śm. i + Mariana w 11 r.śm.

Piątek, 19.04.2024r.

7.00

O uwolnienie od zła i napełnienie Duchem Św. dla Kazimierza

8.30

Za ++ Jana oraz za ++ rodziców z obu stron

18.00

1) Za + Michała Kozłowskiego – greg.

2) W intencji Danuty i Jana z okazji 49 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

Sobota, 20.04.2024r.

7.00

Za + Michała Kozłowskiego – greg.

8.30

W intencji Krystyny z okazji 21 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

18.00

1) W intencji Grażyny z okazji 62 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

2) Za ++ Katarzynę, Wojciecha, Macieja i za ++ z rodziny

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

 Władysława, Helenki, Igora, Jakuba, Hani, Maciusia, Rozalii, Ryszarda, Ewy, Zbigniewa, Józia, Mateusza, Wiesława, Kornelii, Krzysztofa, Grażyny, Zuzanny, Magdaleny, Wojciecha, Stanisława, Martyny, Dominika, Renaty, Eweliny, Antoniego, Łukasza, Mariana

 Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.