Informacje dotyczące przygotowania do I Komunii św.
w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego
w Obornikach Śląskich

1. Pismo do Rodziców dzieci pierwszokomunijnych

2. Program przygotowania do I Komunii św. 2019/2020

3. Deklaracja Rodziców - /tutaj pobierz plik deklaracji w pdfie/

Terminy spotkań przed I Komunią Świętą w 2019 r.

22 września – godz. 12.30

17 listopada – godz. 12.30

1 grudnia – godz. 12.30

Uroczystość I Komunii Świętej -  10 maja 2020 - godz.11.00

Drodzy Rodzice!

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Wraz z nim rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia przez Wasze dzieci sakramentu I Komunii Świętej. W związku z reformą szkolnictwa i powstaniem w miejsce Gimnazjum - Szkoły Podstawowej nr 1, zapewne u wielu z Was zrodziło się pytanie z określeniem miejsce, w którym dziecko miałoby przyjąć po raz pierwszy komunię świętą. Żeby nie było nie potrzebnych problemów, pragnę poinformować, że dziecko będzie się przygotowywać i przystąpi do I Komunii Świętej w parafii swojego miejsca zamieszkania, a nie jak było dotychczas w parafii, na terenie której znajdowała się szkoła, do której dziecko uczęszczało. 

Zgodnie ze wskazaniami kanonów 913 i 914 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do godnego i świadomego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i na proboszczu ich parafii. Przypominają to także wytyczne Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce zawarte w punkcie 107. Mówią one, że miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentów przez dzieci i młodzież jest parafia na terenie, której zamieszkują ich rodzice, a nie parafia gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszczają.

Uczestniczenie dziecka w całym cyklu przygotowania i przyjęcie sakramentów świętych w parafii, gdzie zamieszkuje, wynika z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Dziecko nawiązuje trwałe kontakty ze swoimi rówieśnikami i ze starszymi w środowisku, w którym wzrasta. Grupa rówieśnicza związana ze szkołą ulega bardzo szybko zmianie i nie daje tej trwałości relacji. Tymczasem w procesie dojrzewania na płaszczyźnie wiary bardzo ważne jest zakorzenienie we wspólnocie i utożsamianie się z nią. Potrzebny jest stały i pewny punkt odniesienia, osoby na które można zawsze liczyć, od których można się uczyć.

W pierwszej kolejności powinni to być rodzice. Jeżeli od najmłodszych lat zabierają oni ze sobą do kościoła parafialnego własne dzieci, razem z nimi uczestniczą w Mszy św., na ich oczach przyjmują komunię św., będzie czymś naturalnym, że również dzieci przyjmą Pierwszą Komunię Św. w tej samej świątyni. To pomoże im dalej rozwijać harmonijnie życie religijne. Eucharystia będzie postrzegana nie jako coś „od wielkiego święta”, ale jako pokarm otrzymany od Boga, którym trzeba stale się karmić, bo bez niego trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem. Konsekwencją zaniedbań religijnych rodziców oraz braku związku rodziny z parafią, jest to, że już w krótkim czasie po przyjęciu Pierwszej Komunii część dzieci pojawia się w kościele tylko sporadycznie.

Przygotowanie do sakramentu we własnej parafii sprzyja włączeniu dziecka w grupy duszpasterskie takie jak: ministranci, schole parafialne, oaza, które pomagają pogłębiać wiarę. Ma także wpływ na żywotność parafii.

Dzień przyjęcia przez dzieci Pierwszej Komunii Świętej jest ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w życiu całej wspólnoty. To święto całej parafii, która zostaje w ten sposób umocniona i ubogacona. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych bez względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS - Proboszcz

PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. 2019/2020

Zgłoszenie dziecka do przygotowania do I Komunii Św. w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich

Prosimy o wypełnienie „Deklaracji” - /tutaj pobierz plik deklaracji w pdfie/ i dostarczenie jej do ks. Proboszcza. Stosowny termin – do końca września 2019 r.  

Przygotowanie dziecka do przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii odbywa się w szkole, w parafii i w rodzinie.

A) W SZKOLE

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje uczestnictwo w lekcjach religii od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W ramach katechezy dziecko zdobywa wymaganą wiedzę religijną oraz kształtowane są właściwe postawy i system wartości. W trzeciej klasie szkoły podstawowej następuje bezpośrednie przygotowanie do I Spowiedzi i I Komunii Świętej. W tym roku nauki program porusza ważne treści dotyczące sakramentu pokuty i komunii świętej oraz omawiany jest materiał do zapamiętania. Na tym etapie wielką rolę odgrywają rodzice, którzy mają dziecku pomóc w zrozumieniu i opanowaniu materiału.

B) W PARAFII

W wielu parafiach w ramach przygotowania do I Komunii św. praktykuje się dzienniczki czy indeksy, w których dzieci potwierdzają swoją obecność na Mszach św., nabożeństwach czy parafialnych katechezach. W naszej parafii dziecko otrzymuje w każdą niedzielę „ZIARNO”, barwne karteczki z fragmentami Ewangelii na każdą niedzielę roku wraz z ciekawymi zadaniami, rebusami, krzyżówkami nawiązującymi do zdarzeń biblijnych. Rozwiązane zadania dzieci przynoszą w następną niedzielę do kościoła. Raz w miesiącu są losowane nagrody.

Udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii

Dzieci z rodzicami i rodzeństwem uczestniczą systematycznie we Mszy św. w niedziele i święta. Wskazane jest, aby dzieci uczestniczyły w naszej parafii we Mszy Św. o godz. 12.30. Jeśli uczestnictwo w tej Mszy św. nie jest możliwe, zapraszamy na inną godzinę. Bardzo prosimy rodziców aby uczynili wszystko co możliwe, aby  wspólnie z dzieckiem uczestniczyć we Mszy św.

Udział w nabożeństwach w roku liturgicznym

Dzieci uczestniczą w nabożeństwach w roku liturgicznym:

Różaniec – w październiku, poniedziałek – piątek 17.30.

Roraty – w Adwencie, poniedziałek – piątek 17.00.

Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu 17.00.

Triduum Paschalne – wg bieżącego planu

Nabożeństwo majowe – w maju, poniedziałek – piątek 17.30.

Dzieci uczestniczą w miarę możliwości we wszystkich nabożeństwach w kościele lub odmawiają modlitwy w domu. Bardzo prosimy, by rodzice lub inne osoby bliskie uczestniczyły wraz z  dzieckiem w nabożeństwach. Jeśli dziecko przebywa poza parafią, może uczestniczyć w nabożeństwach w innym kościele.

Udział w rekolekcjach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Udział w katechezach i spotkaniach

W ramach bezpośredniego przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii Św. będą odbywały się spotkania dla dzieci oraz dla rodziców. Celem spotkań oprócz zgłębiania i przybliżania zagadnień związanych z przystąpieniem dzieci do I Komunii św., jest zintegrowanie dzieci i rodziców ze wspólnotą parafialną.

Proponowany plan spotkań w roku 2019 r.:

22 września – godz. 12.30

17 listopada – godz. 12.30

1 grudnia – godz. 12.30

Terminy spotkań zamieszczone są także na stronie internetowej naszej parafii. Udział jest obowiązkowy z uwzględnieniem przyczyn losowych. Wówczas prosimy o poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną ks. Proboszcza.

Informacje

Wyciąg z aktu chrztu

Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii  – św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, to prosimy, by udać się do parafii, gdzie odbył się Chrzest dziecka i uzyskać wyciąg z aktu chrztu i dostarczyć go do ks. proboszcza, najpóźniej do końca roku 2018. Wyciąg z aktu chrztu jest koniecznym dokumentem, by dziecko mogło przystąpić do I Komunii św.

Stroje pierwszokomunijne

Dzieci przystępują do I Komunii św. w strojach liturgicznych.

Książeczki, różańce, świece

Książeczki, różańce i świece zostaną zakupione przez parafię. W wyznaczonych terminach odbędzie się uroczyste ich poświęcenie i wręczenie dzieciom.

Inne formalności:

Kwestie związane z przebiegiem prób przed uroczystością oraz szczegółowym przebiegiem uroczystości zostaną omówione na kolejnych spotkaniach.

Komunikacja

W przygotowaniu dzieci do I Komunii św. bardzo ważna jest współpraca rodziców, szkoły (nauczyciele religii) i parafii. Dla dobrej współpracy bardzo istotny jest kontakt i dobra komunikacja.

Bardzo proszę o wybranie „Trójek szkolnych” na wzór „trójek klasowych”.

Sposoby i narzędzia do komunikacji parafia – rodzice:

– Spotkania ks. Proboszcza z rodzicami w parafii i i spotkania ks. Emanuela z dziećmi

– Komunikacja e-mail i telefoniczna

– Informacje na stronie www.judaiantoni.sds.pl

Bardzo prosimy i zachęcamy do kontaktu.

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej:

Katecheta: Ks. Emanuel Rus SDS

Proboszcz ks. Jacek Wawrzyniak SDS

tel. 517 841 783 lub 71/310 13 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo prosimy rodziców o podanie telefonów i adresów e-mail, w Deklaracji – zgłoszeniu dziecka do przygotowania do I Komunii św.

C) W RODZINIE

Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami wiary. W dniu Chrztu Świętego dziecka rodzice przyjęli obowiązek wychowania dziecka w wierze „aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus”. Szczególnym etapem w wychowaniu w wierze jest przygotowanie dziecka do sakramentu I Spowiedzi i I Komunii Świętej. W wychowaniu tym bardzo ważną rolę spełnia osobiste świadectwo wiary i przykład dobrego życia. Istotna rolę w przygotowaniu tym odgrywają inni członkowie rodziny: rodzeństwo, dziadkowie, rodzice chrzestni, krewni. Zadania rodziców i bliskich wymienione zostały w „Deklaracji”, ale tutaj pragniemy je przypomnieć:

- wspólna codzienna modlitwa z dzieckiem,

- pomoc w zadaniach z religii, w zrozumieniu treści,

- czytanie Pisma św. dziecku i z dzieckiem,

- udział z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach św.

- zachęcanie do udziału w nabożeństwach i rekolekcjach w parafii,

- kształtowanie wartości – rozmowy z dzieckiem i świadectwo,

- akcentowanie, że I Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu wiary – spotkanie z Panem Jezusem, a nie okazja do uroczystości przy stole i prezentów.