„Dziś narodził się nam Zbawiciel!”. Ta nowina jest dla nas źródłem prawdziwej radości. Radości z tego, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało”. Pochyleni nad Ewangelią Dziecięctwa Syna Bożego przeżyjmy jeszcze raz prawdę najważniejszą, że Nowonarodzony jest najwspanialszym Darem Ojca dla nas, niepojętym darem Jego miłości ku każdemu człowiekowi. Naszą radość wyrażamy poprzez składane sobie nawzajem życzenia:

Niech Wasze życie przenika i opromienia dobroć samego Boga, który w swoim Synu do nas przychodzi;
Pokój, który Aniołowie zwiastowali ludziom dobrej woli, niech zagości w Waszych sercach i w Waszych domach;
Dni świąteczne niech będą dla Was umocnieniem rodzinnych więzi i pogłębieniem braterstwa z każdym człowiekiem;
Życzymy Świąt dobrych, pogodnych i błogosławionych.

Do składanych życzeń chcemy dołączyć słowa naszej wdzięczności;
- za okazywaną nam dobroć, życzliwość i zaufanie;
- za przesyłane i składane nam szczere świąteczne życzenia;
- za wszelkie dary i dobro wszelakie, którego nieustannie od Was doświadczmy;
- za to, że razem z Tworzymy Wspólnotę wiary, braterstwa i miłości.

Specjalne podziękowanie wszystkim tym, którzy przygotowali nasz kościół na Święta, pięknie go udekorowali i zbudowali szopkę betlejemską. Niech Dobry Bóg darzy Was Wszystkich zdrowiem, pokojem i wszelkim dobrem. Niech ukaże nad Wami Swoje pogodne oblicze. Niech Wam Błogosławi.

Wasi wdzięczni duszpasterze – Księża Salwatorianie