Niedziela, 14.05.2023r.

6.30

1) Za +Stefanię w 20 r.śm., za + Mariana i za ++ z rodziny

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.00

Za ++ Stanisławę i Bolesława Kułakowskich

11.00

Za + Annę w rocznicę urodzin i za + Margaritę

12.30

1) Za ++ z rodzin Kapałów, Nowosielskich, Kowalczyków i Waloszyńskich

2) W intencji dzieci z Rocznicy I Komunii i ich Rodzin

17.00

Za + Ludwikę Jankowską – greg.

19.00

Za + Henryka Litwinowicza

Poniedziałek, 15.05.2023r.

7.00

W intencji Reginy z okazji 77 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

8.30

1) Za + Edwarda w 3 r.śm.

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

18.00

1) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

2) Za + Zofię Galas

3) W intencji Księdza Macieja z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

Wtorek, 16.05.2023r.

7.00

1) W intencji Małgorzaty z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.30

Za + Ludwikę Jankowską – greg.

18.00

1) W intencji Magdaleny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) Za ++ rodziców Zofię i Antoniego, Łucję i Edwarda oraz za + Mariana

Środa, 17.05.2023r.

7.00

W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.30

Za + Ludwikę Jankowską – greg.

18.00

1) Za + Kazimierę Półrolniczak

2) Dziękczynna za pomyślny przebieg operacji Lucyny

Czwartek, 18.05.2023r.

7.00

Za + Mariusza Sowę

8.30

1) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

18.00

1) Za + Henryka Króla w 3 r.śm.

2) W intencji Bronisławy i Władysława, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji

Piątek, 19.05.2023r.

7.00

Za ++ Franciszka i Gertrudę Kulot oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

8.30

1) Za + Zofię Paterek

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

18.00

1) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

2) Za + Elżbietę Liszka (int. od pracowników Tauron Dystrybucja)

Sobota, 20.05.2023r.

7.00

O nawrócenie i światło Ducha Świętego dla niewierzących członków naszych rodzin a szczególnie młodzieży

8.30

1) W intencji Iwony z okazji 18-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

12.00

I Komunia

18.00

1) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

2) W intencji Małgorzaty i Krzysztofa Gediga z okazji 35 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

 

Władysława, Helenki, , Krystyny, Igora, Jakuba Maciusia, Hani, Joanny, Małgorzaty, Zdzisławy, Zuzanny, Jadwigi, Ireny, Stanisława, Karoliny, Agnieszki, Aleksandra, Kelwina, Macieja

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.