Niedziela –  4 lutego 2018 r.

08.30

W intencji Członków Żywego Różańca o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej a dla zmarłych o dar życia wiecznego

11.00

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

12.30

Za + Bernarda Jeziorskiego i za ++ rodziców i teściów

17.00

Dziękczynna za wysłuchanie modlitwy o nawrócenie mojej siostry Maryli Marii

19.00

Za + Eugeniusza Palenia w 2 rocznicę śmierci

Poniedziałek – 5 lutego 2018 r.

08.30

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

18.00

1. Dziękczynna za wysłuchanie modlitwy o nawrócenie mojej siostry Maryli Marii

2. Za + Damiana Woźniakiewicza

Wtorek – 6 lutego 2018 r.

08.30

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

18.00

1. Dziękczynna za wysłuchanie modlitwy o nawrócenie mojej siostry Maryli Marii

2. Za ++ Janinę i Jana Maśkiewiczów oraz o zdrowie

Środa – 7 lutego 2018 r.

08.30

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

18.00

1. Dziękczynna za wysłuchanie modlitwy o nawrócenie mojej siostry Maryli Marii

2. W pewnej intencji o zdrowie

Czwartek – 8 lutego 2018 r.

08.30

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

18.00

1. Dziękczynna za wysłuchanie modlitwy o nawrócenie mojej siostry Maryli Marii

2. Za + Ryszarda i za ++ rodziców

Piątek – 9 lutego 2018 r.

08.30

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

18.00

1. Dziękczynna za Marylę Marię i o łaskę zjednoczenia rodziny

2. Za ++ Stanisława w 20 rocznicę śmierci i Krystynę w 2 rocznicę śmierci Krasnodębskich oraz za + Piotra Taracha

Sobota – 10 lutego 2018 r.

08.30

Za + Stanisławę Kułakowską (greg.)

18.00

1. Dziękczynna za Marylę Marię i z prośbą o pomoc dla Noeli i Dominiki

2. W intencji Wojciecha z okazji 18 urodzin z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej