Niedziela – 23 grudnia 2018 r.

8.30

Za + Stanisława Kociełka – od rodziny Zwierzchowskich

11.00

Za + Janinę Kmiećkowiak

12.30

Za + Mariannę Krupa i + Jadwigę Wrzos

17.00

Za ++ Władysławę i Tadeusza Cygan

19.00

Za + Zofię Pop

Poniedziałek – 24 grudnia 2018 r.

8.30

Z okazji 40 rocznicy ślubu Stanisławy i Jerzego Gajek

Wtorek – 25 grudnia 2018 r. – Boże Narodzenie

24.00

1. Za parafian

2. W intencji ofiarodawców na remont kościoła

3. W intencji Zgromadzenia Salwatorianów i o beatyfikację O. Franciszka Jordana

4. W 55 rocznicę ślubu Zofii i Adama Michałowskich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

8.30

Za ++ Henryka w 22 rocznicę śmierci i Daromiły z okazji 15 rocznicy śmierci Kubuj

11.00

Za + Czesława Salija

12.30

Za + męża Lucjana w 10 rocznicę śmierci

17.00

W intencji Krystyny i Andrzeja z okazji 40 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

19.00

W intencji Marii Bednarskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata

Środa – 26 grudnia 2018 r.

8.30

Za ++ Natalię i Marka Kowalczyków i Wiktora Bandrowicza

11.00

Za + Jana Bernadka w 5 rocznicę śmierci

12.30

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zdzisławy i jej całej rodziny

17.00

W intencji Ewy i Kazimierza z okazji 60 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny

19.00

Za parafian

Czwartek – 27 grudnia 2018 r.

8.30

 

18.00

Za ++ z rodziny Bursy i Piechaczek

Piątek – 28 grudnia 2018 r.

8.30

 

18.00

Za + Zdzisława w rocznicę

Sobota – 29 grudnia 2018 r.

8.30

W intencji Anny i Stanisława z okazji 38 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18.00

Za ++ Marię i Jana Myślickich