Aktualności

polski-lad-1024x259-1.jpg

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego na:

Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich – etap I