Aktualności

Polecamy nowy numer „Naszej Parafii” tylko w wersji elektronicznej. Otwórz tutaj Nasza Parafia nr 3.

 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszego Sanktuarium!

Tegoroczny Wielki Post przyszło nam przeżywać w atmosferze ogólnoświatowego zagrożenia pandemią koronawirusa. Tym samym okres ten stał się dla nas czasem cierpienia, tęsknoty za Eucharystią, lękiem o zdrowie, życie oraz o przyszłość swoją, naszych rodzin, Ojczyzny i całego świata. Doświadczenie epidemii stawia nas kapłanów i wszystkich wierzących w sytuacji nadzwyczajnej. Zgodnie z Dekretem Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego z dnia 27 marca 2020 r. pragnę przekazać Wam nowe, ważne i pilne ogłoszenia dotyczące naszej wspólnoty parafialnej i sprawowanych nabożeństw w naszym Sanktuarium.

W ostatnich dniach przekonujemy się, jak nigdy dotąd, że stanowimy jedną rodzinę ludzką. Epidemia, jaka dotknęła świat, Europę i Polskę przypomina nam nie tylko o kruchości życia ludzkiego, ale także o tym, że konsekwencje naszych decyzji – nawet prywatnych i niewiele znaczących – dotykają zawsze większego grona ludzi. Wszyscy – bez względu na wiek, wykształcenie, poglądy czy wyznawaną wiarę – zdajemy dziś egzamin z miłości bliźniego i umiejętności rezygnowania z własnych pragnień na rzecz większego dobra.

Komunikat Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w sprawie poważnego potraktowania zarządzenia władz centralnych o ograniczeniu zgromadzeń religijnych do 50 osób. Został on wydany w związku z ogłoszeniem w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Kuria Metropolitalna Wrocławska informuje w nim, że należy się stosować do rozporządzeń organów państwowych ograniczających liczbę uczestników zgromadzeń, które dotyczy również Mszy św. i nabożeństw.