Aktualności

Rozpoczął się sierpień - miesiąc, w którym Kościół wzywa do trzeźwości i abstynencji. Zachęcamy do lektury Apelu Zespołu Konfererencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji.

25 lipca 2021 r. będziemy po raz pierwszy obchodzić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r.

Dnia 21 lipca po raz pierwszy obchodzone będzie w Kościele wspomnienie liturgiczne Bł. Franciszka Jordana. We wspólnotach salwatoriańskich będzie ono miało rangę święta.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania w czasie uroczystej Mszy Świętej, którą będziemy sprawować we środę o godz. 18.00. Poprzedzi ją okazjonalne nabożeństwo o godz. 17.30.

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Z początkiem lipca nastąpią zmiany w naszej wspólnocie kapłańskiej i zakonnej. Decyzją ks. Prowincjała i Jego Rady, odchodzi od nas, do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wysokim Kościele, ks. Emanuel Rus SDS. Z początkiem lipca swoją posługę w naszej parafii rozpocznie ks. Rafał Chwałkowski SDS, proboszcz i superior oraz ks. Przemysław Antoniuk SDS, katecheta. Życzymy wielu łask i Bożego błogosławieństwa kapłanom, którzy wkrótce rozpoczną pracę w naszej parafii.