Aktualności

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

„Życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, ale tworzysz siebie, życie z celem - świętość”.

Dzisiaj 19 stycznia 2022 r. obchodzimy 1 rocznicę śmierci śp. Ks. Jacka Wawrzyniaka SDS. Odszedł do Pana w 49 roku życia, 28 roku życia zakonnego oraz w 22 roku kapłaństwa. Z tej okazji zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00 za zmarłego proboszcza a po Mszy Św. na wspólną modlitwę przy grobie śp. ks. Jacka na obornickim cmentarzu.
Dobry Boże, obdarz Go życiem wiecznym z Tobą.

We środę po Mszy Św. wieczornej rozpoczniemy Adwentową Noc Łaski - całonocną adorację Najśw. Sakramentu, którą zakończymy we czwartek przed roratami o godz. 6.45. Przez całą noc w konfesjonale będzie również dyżurował kapłan. Zachęcamy do zatrzymania się na chwilę w pędzie przedświątecznych przygotowań i do podjęcia wyzwania nocnego spotkania z Panem Jezusem.

 

W sobotę 18 grudnia br. w Obornikach Śląskich w trakcie trwania jarmarku gminnego organizowany jest kiermasz charytatywny ozdób, ciast i potraw świąteczny dla chorej dziewczynki z Obornik Śląskich. Akcje organizuje Rada Rodziców oraz wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach oraz wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. Cały dochód wspomoże zakupić bardzo potrzebny pionizator oraz specjalistyczne krzesełko dla Ingi.
Gdyby ktoś z naszych Parafian chciał wesprzeć tą akcję np przez upieczenie ciasta czy w jakiejkolwiek innej formie prosimy o bezpośredni kontakt z naszym księdzem proboszczem. https://www.siepomaga.pl/inga-szymoniak