Aktualności

 

W sobotę 18 grudnia br. w Obornikach Śląskich w trakcie trwania jarmarku gminnego organizowany jest kiermasz charytatywny ozdób, ciast i potraw świąteczny dla chorej dziewczynki z Obornik Śląskich. Akcje organizuje Rada Rodziców oraz wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach oraz wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa. Cały dochód wspomoże zakupić bardzo potrzebny pionizator oraz specjalistyczne krzesełko dla Ingi.
Gdyby ktoś z naszych Parafian chciał wesprzeć tą akcję np przez upieczenie ciasta czy w jakiejkolwiek innej formie prosimy o bezpośredni kontakt z naszym księdzem proboszczem. https://www.siepomaga.pl/inga-szymoniak

Penitencjaria Apostolska – najwyższy trybunał w sprawach sumienia - opublikowała dekret, w którym ze względu na stan trwającej pandemii, potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 r. dekretem, którym, ze względu na pandemię Covid-19, zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 r. odpusty zupełne dla zmarłych wiernych.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.