Młodzież, która w naszej parafii w tym roku szkolno-katechetycznym ukończy III rok przygotowań do bierzmowania, przyjmie ten sakrament we wtorek 27 października 2020 roku.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa rozpocznie się w naszym kościele o godz. 18.00.

Pytania do egzaminu dla bierzmowanych - pobierz plik

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany młodzieży po trzyletnim przygotowaniu.
Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej. 
3. Udział w spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie odbywa się w szkole oraz w salkach przy Parafii.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

• miał ukończony 16 rok życia 
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie) 
• prowadził życie zgodne z wiarą 
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego
• najlepiej jednak żeby byli to rodzice chrzestni