Niedziela, 09.06.2024r.

6.30

W intencji Jolanty i Krzysztofa z okazji 24 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

8.00

W intencji członków Żywego Różańca z Wilczyna oraz za + Marię Kubicką

11.00

Za ++ Katarzynę, Weronikę i Antoniego

12.30

Za + Bronisława w 30 r.śm. oraz za ++ z rodziny Łabudów

17.00

Za + Aleksandra Tabor (int. od Bogusławy z mężem i dziećmi)

19.00

Za + Annę Czerkas – greg.

Poniedziałek, 10.06.2024r.

7.00

Za + Annę Czerkas - greg.

8.30

W intencji Elżbiety Jezierskiej, Małgorzaty Ludwin i wszystkich, którzy wspierają przy chorobie męża Juliusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

18.00

1) Za + Bogumiłę

2) Za + Krystynę

Wtorek, 11.06.2024r.

7.00

Za + Annę Czerkas - greg.

8.30

Za + Henryka Niekowal

18.00

1) W intencji Grażyny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

2) Za + Tomasza Pawłowskiego

Środa, 12.06.2024r.

7.00

Za + Annę Czerkas - greg.

8.30

Za + Henryka Niekowal

18.00

1) Za + Marka w 3 r.śm. oraz za ++ z rodziny 

2) Za + Leokadię Wójcik w 1 r.śm. i za + Jacka Żukowskiego

Czwartek, 13.06.2024r.

6.30

Za + Annę Czerkas - greg.

8.00

W intencji Antoniego z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

18.00

1) W intencji Angeliki i Janusza z okazji 13 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

2) Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 14.06.2024r.

7.00

Za + Annę Czerkas - greg.

8.30

W intencji Zdzisława - Antoniego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

18.00

1) Za ++ Teresę i Jerzego Białkowskich

2) Za + Henryka Niekowal

Sobota, 15.06.2024r.

7.00

Za + Annę Czerkas - greg.

8.30

W intencji Jolanty z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie

18.00

1) Za ++ Kazimierę i Władysława Matuszewskich (int. od Jadwigi i Grażyny Zbroja)

2) Za + Edwarda Malika

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

Władysława, Helenki, Igora, Jakuba, Hani, Maciusia, Zbigniewa, Józia, Edyty, Danuty, Zuzanny, Magdaleny, Wojciecha, Stanisława, Martyny, Dominika, Renaty, Eweliny, Antoniego, Łukasza, Mariana, Juliusza, Tytusa, Emilii, Dariusza, Wiesława, Grażyny, Aleksandra

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.