Niedziela, 11.02.2024r.

6.30

Za ++ z Wilczyna

8.00

W intencji Członków Żywego Różańca i ich Rodzin z Wilczyna

11.00

W intencji Czesława z okazji 75-tych urodzin oraz Izabeli w 1 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

12.30

W intencji Emilii  okazji 4-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

17.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

19.00

Za + Annę Gwiazdowską w 13 r.śm.

Poniedziałek, 12.02.2024r.

7.00

W intencji pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

8.30

Za Parafian

18.00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące

2) Za ++ Antoninę i Bolesława Gawron

Wtorek, 13.02.2024r.

7.00

W intencji Krzysztofa z okazji kolejnych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

8.30

O uwolnienie od zła oraz o zdrowie duszy i ciała dla Kazimierza

18.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 14.02.2024r.

7.00

O uwolnienie od zła oraz o zdrowie duszy i ciała dla Kazimierza

8.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1) W intencji Marii Jankowiak z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

2) Za ++ Pawełka i Edwarda Matysiak

Czwartek, 15.02.2024r.

7.00 

W intencji Zosi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

8.30

Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1) Za + Aleksandra Tabor (int. od chrześnicy Magdaleny z mężem i dziećmi)

2) Za + Andrzeja Żuk

Piątek, 16.02.2024r.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30

W intencji Dominika Polańskiego w 76 rocznicę chrztu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

18.00

1) Za + Mariusza Toczek oraz za + Stanisława Samołyka 

2) Za + Janinę

Sobota, 17.02.2024r.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

8.30

Za + Stanisława Ryż w kolejną rocznicę urodzin

18.00

1) Za + Annę Wielgus w 21 r.śm. oraz za ++ Antoniego i Sebastiana Wielgus

2) Za ++ rodziców: Julię i Marka oraz za ++ rodzeństwo: Marię, Wandę i Józefa

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

Władysława, Helenki, Igora, Jakuba, Hani, Macieja, Jolanty, Andrzeja, Barbary, Katarzyny, Elżbiety, Moniki, Krystyny, Doroty, Zenona, Artura, Sylwii, Wojciecha, Mariana, Dominiki, Iwony, Pawła, Jana, Kamili, Olka, Magdaleny, Maciusia, Rozalii

 Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.