Niedziela, 03.12.2023r.

6.30

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

8.00

W intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin

11.00

W intencji członków Żywego Różańca z Wilczyna

12.30

W intencji Klary z okazji 1-wszych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

17.00

W intencji Macieja w dniu 14-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

19.00

W intencji Łucji, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

Poniedziałek, 04.12.2023r.

7.00

W intencji Moniki, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia

8.30

Za ++ Wiktorię i Wojciecha oraz za ++ z rodziny Tabor i Ziemian

18.00

1) W intencji świeckich salwatorianów

2) Za + Edwarda w 3 r.śm.

Wtorek, 05.12.2023r.

7.00

Za ++ Edwarda i Alinę Rosiewicz (int. od Wiesławy i Bronisława Iżykowskich)

8.30

Za ++ Edwarda i Alinę Rosiewicz (int. od Wiesławy i Bronisława Iżykowskich)

18.00

1) Za + Zofię Galas

2) Za + Mariannę Durlej w 1 r.śm.

Środa, 06.12.2023r.

7.00

W poleconej intencji

8.30

Za + Stanisława Luberda

18.00

1) W intencji Małgorzaty z okazji 27 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

2) W intencji Klaudii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie

Czwartek, 07.12.2023r.

7.00

W poleconej intencji

8.30

Za + Aleksandra Tabor (int. od brata Kazimierza i bratowej Haliny z dziećmi i wnukami)

18.00

1) O szczęśliwe rozwiązanie dla Sylwii

2) Za + Leokadię Katak (int. od kolegów i koleżanek z pracy)

Piątek, 08.12.2023r.

7.00

Za ++ siostry: Mariannę, Stanisławę i Weronikę

8.30

Za ++ rodziców Szymaszkiewicz: Joannę w 2 r.śm. i + Stanisława w 26 r.śm.

18.00

1) W intencji zgromadzenia zakonnego salwatorianów w dniu patronalnego święta

2) Za + Franciszka i za ++ z rodziny

Sobota, 09.12.2023r.

7.00

O nawrócenie niewierzących członków naszych rodzin a zwłaszcza młodzieży

8.30

Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę uzdrowienia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

18.00

1) W intencji Michaliny z okazji 6-tych urodzin, Urszuli z okazji 4-tych urodzin i Józefa z okazji 1-wszych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

2) Za + Kazimierza Kulczyckiego

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

 

Władysława, Helenki, Igora, Jakuba, Hani, Kelwina, Macieja, Jolanty, Andrzeja, Witolda, Wiesława, Zbigniewa, Antoniego, Piotra, Katarzyny, Aleksandra, Elżbiety, Moniki, Krystyny, Olafa, Doroty, Zenona

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.