Niedziela, 30.04.2023r.

6.30

1) Za + Lucynę Matulewicz

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.00

Za ++ Zygmunta, Irenę i Jacka Chrostkowskich

11.00

Za + Józefa Diaków w 1 r.śm.

12.30

Za ++ Edwarda i Mariannę i za ++ z rodziny

17.00

Za + Jana Ratajczka w 17 r.śm. i za ++ z rodziny

19.00

Za ++ Zygmunta i Artura Szpondrowskich

Poniedziałek, 01.05.2023r.

7.00

W intencji Mai z okazji 5-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę MB

8.30

Za + Ludwikę Jankowską – greg.

18.00

1) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

2) W intencji świeckich salwatorianów

Wtorek, 02.05.2023r.

7.00

1) W intencji Aleksandra o dary Ducha Św. na czas egzaminów i pomyślne zdanie matury

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.30

Za + Zygmunta Wójtowicza

18.00

Za + Ludwikę Jankowską – greg.

Środa, 03.05.2023r.

6.30

1) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

2) Za ++ z Wilczyna

8.00

Za + Tadeusza

11.00

1) W intencji Ojczyzny

2) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

12.30

W intencji Marianny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę MB

17.00

W intencji maturzystów o potrzebne łaski i dary Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych oraz o mądry wybór dalszej drogi życia

Czwartek, 04.05.2023r.

7.00

W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.30

Za + Irenę Trzpis

18.00

1) W intencji strażaków OSP i PSP o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Floriana

2) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

Piątek, 05.05.2023r.

7.00

Za ++ Andrzeja i Bartłomieja i za ++ z rodziny

8.30

Za + Ludwikę Jankowską – greg.

18.00

1) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

2) W intencji członków Straży Honorowej NSPJ

Sobota, 06.05.2023r.

7.00

1) Za + Ludwikę Jankowską – greg.

2) W intencji Władysława o szczęśliwy powrót z wojny

8.30

Za ++ Paulinę i Jana Wójtowiczów

10.00

I Komunia

11.30

I Komunia

13.00

I Komunia

18.00

Za ++ Halinę i Kazimierza i za ++ z rodziny

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

 

Władysława, Helenki, Aleksandra, Katarzyny, Krystyny, Igora, Maciusia, Hani, Aleksandra, Małgorzaty, Zdzisławy, Anastazji i jej poczętego dziecka, Jakuba, Andrzeja, Zuzanny, Jadwigi, Ireny, Stanisława, Karoliny, Agnieszki i Kelwina

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.