Niedziela, 04.12.2022r.

6.30

Za ++ z Wilczyna

8.30

W intencji członków Żywego Różańca i ich Rodzin

11.00

Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

12.30

1) Za + dziadka Edwarda w 2 r.śm.

2) O zdrowie dla Teresy

17.00

Za + Zofię w 19 r.śm.

19.00

Za + Stanisława

Poniedziałek, 05.12.2022r.

7.00

Za + Bogusława Żuk

8.30

Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

18.00

1) W intencji świeckich salwatorianów 

2) Za + Helenę Jędrzejewską (intencja od siostry Teresy z rodziną) 

Wtorek, 06.12.2022r.

7.00

Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

8.30

Za ++ Pawełka i Mikołaja

18.00

1) Za + Małgorzatę w dniu 26 urodzin

2) W intencji Laury z okazji 3 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i powrót do zdrowia

Środa, 07.12.2022r.

7.00

O światło Ducha Św. i pełnienie woli Bożej dla Ani

8.30

O zdrowie dla Olesi, Diany i Aleksandra

18.00

1) Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

2) Za + Henryka Rusaka

Czwartek, 08.12.2022r.

7.00

Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

8.30

1) Za + Joannę Szymaszkiewicz w 1 r.śm. i za ++ z Rodziny

2) Za + Klemensa Mazurek z ok. urodzin, + żonę Agnieszkę i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1) W intencji salwatorianów świeckich

2) Za + Helenę Jędrzejewską (intencja od Aleksandra i Anny)

Piątek, 09.12.2022r.

7.00

O świętość i obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

8.30

Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

18.00

1) Za + Franciszka i ++ z rodziny

2) Za + Barbarę Królik (intencja od koleżanek piłkarek ręcznych z Tarnowa)

Sobota, 10.12.2022r.

7.00

O światło Ducha Świętego i nawrócenie niewierzących członków naszych rodzin a zwłaszcza młodzieży

8.30

Za + Edwarda Różańskiego (greg.)

18.00

1) Za + Mirosława Kanię w 20 r.śm.

2) Za ++ Janinę, Michała i Andrzeja Cerkowniak

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. W NASZYM SANKTUARIUM

przez wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana prosimy o zdrowie dla:

- Władysława

- Wojciecha

- Teresy 

- Barbary

- Aleksandra

- Agaty

- Helenki

- Klaudii

- Huberta

- Oliwii

- Bogdana

- Jana

- Natalii

- Jolanty 

- Katarzyny i jej poczętego dziecka

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęliw poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.