Niedziela – 9 grudnia 2018 r.

8.30

Za ++ Eleonorę i Piotra Chorostkowskich

11.00

W intencji Członkiń Żywego Różańca z Wilczyna o zdrowie i Boże błogosławieństwo

12.30

Msza św. chrzcielna: w intencji dzieci, ich rodziców i chrzestnych

17.00

Za ++ Helenę, Julię, Mikołaja Sysaków i za ++ Józefa i syna Józefa Rajskich

19.00

Za + Antoniego i za ++ rodziców

Poniedziałek – 10 grudnia 2018 r.

8.30

Za + Paulinę Dynkowską

17.00

1. Za ++ Józefę, Józefa i Helenę Zapałów

2. W intencji Bronisławy Suzańskiej o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Wtorek – 11 grudnia 2018 r.

6.15

 

8.30

Za ++ Barbarę, Zofię i Marię Czerkas oraz za ++ z rodziny

17.00

1. Za + Mirosława Kanię w 16 rocznicę śmierci oraz za + mamę Krystynę

2. O powrót do zdrowia dla Barbary

Środa – 12 grudnia 2018 r.

8.30

Za + Marię, Kornelię, Celinę, Michała, Alojzego i Edwarda

17.00

1. Za ++ Marka i Romana w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Zachar, Kaczmarek i Borowskich

2. Za + Mariana i za ++ rodziców z obu stron

Czwartek – 13 grudnia 2018 r.

8.30

Za + Stanisławę Serwicką i za ++ z rodziny

17.00

1. Za Ojczyznę

Piątek – 14 grudnia 2018 r.

8.30

O miłosierdzie Boże i cud uzdrowienia za wstawiennictwem św. Antoniego i Ojca Jordana dla Juliusza

17.00

1. W intencji członków Obornickiej Wspólnoty Rodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo

2. Za + Macieja Figla i za ++ z rodziny

Sobota – 15 grudnia 2018 r.

8.30

Za ++ Eugeniusza w 28 rocznicę śmierci, Alinę oraz teściów Józefa i Władysławę

18.00

1. Za + Stanisława Kociełka – od rodziny Grabowiec

2. Za ++ Franciszka i Antoninę Karbowiak