https://bip.oborniki-slaskie.pl/m,6742,uniewaznienie-zapytania-ofertowego-pn-remont-dachu-kosciola-parafialnego-pw-sw-judy-tadeusza-i-sw-an.html