Dnia 21 lipca po raz pierwszy obchodzone będzie w Kościele wspomnienie liturgiczne Bł. Franciszka Jordana. We wspólnotach salwatoriańskich będzie ono miało rangę święta.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania w czasie uroczystej Mszy Świętej, którą będziemy sprawować we środę o godz. 18.00. Poprzedzi ją okazjonalne nabożeństwo o godz. 17.30.

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.