Dnia 29 maja 2021 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini sakrament kapłaństwa przyjmą młodzi  salwatorianie: dk. Piotr Dymon, dk. Karol Matecki i dk. Dominik Truchan. Święcenia diakonatu otrzymają kl. Paweł Janowski i kl. Marek Sumara. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Oto link do transmisji uroczystości święceń
http://www.studio.katolik.pl/salwatorianskie-swiecenia-kaplanskie-,433,798,1,a.html
Zachęcamy do uczestnictwa duchowego w tym wydarzeniu.