Z radością pragniemy poinformować, że Ojciec Święty Franciszek w dniu 1 sierpnia 2020 r. mianował Księdza Karola Kulczyckiego SDS, wiceprowincjała Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Księża Salwatorianie), Biskupem Diecezji Port Pirie w Australii. Polecamy Biskupa Nominata w naszych modlitwach, życząc mu obfitości łask Bożych w nowych zadaniach, które stawia przed nim Bóg!