Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Metropolita Wrocławski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie abp Józef Kupny zachęca, by osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do udziału w niedzielnych liturgiach za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Kliknij i przeczytaj dokument w całości