Roraty w naszej parafii odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie będzie Mszy Św. o godz. 18.00.
Roraty dla dorosłych i młodzieży, we wtorki Adwentu o godz. 6.15 rano. Zapraszamy!!!

 

Tegoroczne Roraty zostały opracowane zgodnie z tematem roku duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Podczas rorat przybliżymy dzieciom tematykę Eucharystii, od obrzędów wstępnych do liturgii Słowa, korzystając przy tym z usłyszanych podczas Mszy Świętej fragmentów czytań, psalmów lub Ewangelii. A to wszystko przy wykorzystaniu atrakcyjnej, komiksowej grafiki. Dzieciom, które lubią odkrywanie tajemnic i rozwiązywanie zagadek, proponujemy Księgę tajemnic. Zbierając naklejki rozdawane podczas rorat, dzieci będą mogły odkrywać tajemnice ukryte w słowie Bożym i w liturgii oraz uzupełnić adwentowe hasło na ostatniej stronie Księgi tajemnic.