16 września 1984 r. ówczesny metropolita wrocławski ks. abp Henryk Gulbinowicz dokonał konsekracji ołtarza i murów kościoła poewangelickiego przy ul. Trzebnickiej 35 w Obornikach Śląskich. W okresie powojennym kościół przeszedł na skarb państwa, a od 1962 roku był zamieniony na magazyn Zespołu Szpitali Przeciwgruźliczych w Obornikach Śląskich. W roku 1982 kościół został przekazany parafii w Obornikach Śląskich. był bardzo zniszczony. Remont przeprowadził ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Skwarczek. Nowo konsekrowany kościół otrzymał tytuł św. Judy Tadeusza.
16 września 2019 r. miał miejsce jubileusz 35-lat konsekracji świątyni. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Prowincjał Józef Figiel SDS, który w homilii wskazał, że ta świątynia jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem.
Nawiązując do spotkania Zacheusza z Panem Jezusem, wskazał, że tutaj odbywa się czas naszego nawiedzenia, podczas Eucharystii, spowiedzi świętej, sprawowanych sakramentów i naszej osobistej modlitwy. Po Mszy Św. odbył się koncert pt. "Głos Boga" w wykonaniu Moniki Gruszczyńskiej - sopran, Katarzyny Neugebauer - piano i Radosława Brulińskiego - skrzypce. 
O Jubileuszu napisano w Gościu Niedzielnym i w Niedzieli.
Tutaj znajdziesz relacje i zdjęcia: