1. PROGRAM PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z KSIĘDZEM RYSZARDEM KEMPIAKIEM SDB 1-8 MAJA 2020 (8 DNI)

2. Umowa-zgłoszenie

Wypełnioną umowę-zgłoszenie należy dostarczyć do ks. proboszcza Jacka Wawrzyniaka SDS i wpłacić osobiście lub na konto parafii zaliczkę w kwocie 1000 zł. 

Umowa-Zgłoszenie i zaliczka są potwierdzeniem wpisania na listę uczestników.